DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

DOMŮ

HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ SDH TRNAVA

SEZNAM VĚCÍ

http://sdhtrnava.websnadno.cz/doporuceny_seznam_veci_2020.pdf

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

http://sdhtrnava.websnadno.cz/prohlaseni_zakonnych_zastupcu_ditete___covid_2020.pdf

 

PŘI ODJEZDU JE NUTNÉ ODEVZDAT PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 

 

COVID - 19 

 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO MLADÉ HASIČE

 

http://sdhtrnava.websnadno.cz/cestne_prohlaseni-2020.pdf

 

HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ TRNAVSKÝCH SOPTÍKŮ

REVIKA 2020

http://sdhtrnava.websnadno.cz/hasicske_soustredeni_trnavskych_soptiku_2020.pdf

 

 

 

CENTRÁLNÍ EVIDENCE HASIČŮ

https://www.evidencesdh.cz/

 

 

 

Vítejte na oficiálních internetových stránkách Sboru dobrovolných hasičů obce Trnava u Zlína. Najdete zde veškeré informace nejen o dění ve sboru, zásahové jednotce, ale i o dění ve sportovních družstvech.

 

Hasičské desatero

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě

zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že

nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským  dobrovolníkem.